ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินปูนร้อนท้อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินปูนร้อนท้อง

    หมายถึง เปรียบเหมือนคนเมื่อทำความผิดแล้วเกรงว่าคนอื่นจะจับความผิดของตนได้ อันที่จริง เฉยไว้ก็ไม่มีใครรู้แต่กลับแสดงอาการพิรุธออกมาให้เห็นก่อนที่คนอื่นจะรู้

    สำนวนไทย