ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินบนเรือนขี้บนหลังคา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินบนเรือนขี้บนหลังคา

    หมายถึง คนเนรคุณ ไม่รู้จักบุญคุณคน เหมือนผู้ที่อาศัยพักพิงบ้านเขา แต่กลับทำเรื่องเดือดร้อน สร้างความเสียหาย ให้กับเจ้าของบ้าน

    สำนวนไทย