สำนวนไทย

กินบนเรือนขี้บนหลังคา

หมายถึง คนเนรคุณ ไม่รู้จักบุญคุณคน เหมือนผู้ที่อาศัยพักพิงบ้านเขา แต่กลับทำเรื่องเดือดร้อน สร้างความเสียหาย ให้กับเจ้าของบ้านกินบนเรือนขี้บนหลังคา หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย