ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินนอกกินใน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินนอกกินใน

    หมายถึง เอากําไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กําหนด

    สำนวนไทย