ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินของเก่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินของเก่า

    หมายถึง การเสวยสุข ผลประโยชน์จาก บุญเก่าโดยไม่ เสาะแสวงหา ลู่ทางใหม่ ๆ อาศัยกินของเก่า

    สำนวนไทย