ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กันท่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กันท่า

    หมายถึง กีดกันไม่ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "กันท่า"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
จระเข้ขวางคลองคนที่ชอบอะไรขัดขวางผู้อื่น คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำการได้อย่างสะดวก
ทำนาบนหลังคนหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น
มารคอหอย[มาน-] น. ผู้ที่ขัดผลประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงมีพึงได้.
สาวไส้ให้กากินการนำความลับหรือเรื่องเลวร้ายไปบอกให้คนอื่นรู้ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ให้กับใคร แต่ผู้ที่ได้รับฟังกลับได้ล่วงรู้ความลับต่างๆ สำนวนนี้มักจะใช้สื่อถึงการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ดี และมักจะมีคู่กรณีที่ต่างคนต่างแฉกันและกัน