ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กอดแข้งกอดขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กอดแข้งกอดขา

    หมายถึง เคล้าแข้งเคล้าขา, ประจบประแจง, กอดมือกอดตีน, สอพลอ

    สำนวนไทย