ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กลมเป็นลูกมะนาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลมเป็นลูกมะนาว

    หมายถึง ลักษณะของคนที่หลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี) ความหายเดียวกับ กลมเป็นลูกบิลเลียด

    สำนวนไทย