ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระเชอก้นรั่ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระเชอก้นรั่ว

    หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ ขาดการประหยัด

    สำนวนไทย