ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระสือตอมห่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระสือตอมห่า

    หมายถึง ใช้เรียกคนหรือกลุ่มคนที่รุมมาหาผลประโยชน์อะไรซักอย่าง

    สำนวนไทย