ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กรวดน้ำคว่ำขัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรวดน้ำคว่ำขัน

    หมายถึง การตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย เลิกไม่คบหาสมาคมกันต่อไป

    สำนวนไทย