ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กรวดน้ำคว่ำกะลา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กรวดน้ำคว่ำกะลา

    หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

    สำนวนไทย