สำนวนไทย

กรวดน้ำคว่ำกะลา

สำนวนไทย

หมายถึงตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

1