ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร อ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ออกยักษ์ออกโขน

หมายถึง กระโดดโลดเต้นอึกทึกครึกโครมอย่างเล่นโขน, ทำท่าและออกเสียงเอะอะด้วยความโกรธ.

ออกลาย

หมายถึง เริ่มแสดงความไม่ดีให้ปรากฏหลังจากที่แสร้งทําดีมาแล้ว

อัฐยายซื้อขนมยาย

หมายถึง เอาทรัพย์จากผู้ปกครองหญิงที่จะขอแต่งงานด้วย มอบให้เป็นสินสอดทองหมั้นแก่ผู้ปกครองหญิงนั้นโดยสมรู้กัน, โดยปริยายหมายถึงการกระทําอย่างอื่นในทํานองเดียวกันนี้ เช่น เอาทรัพย์จากผู้ใดผู้หนึ่งซื้อหรือแลกสิ่งของอื่นของผู้นั้น

อ้าปากเห็นลิ้นไก่

หมายถึง คือรู้ทันกันรู้ทันสิ่งที่จะทำ

เออออห่อหมก

หมายถึง เอาใจฟัง, เห็นด้วย, พลอยเห็นไปตามด้วย (เหมือน เออออ)

เอาข้างเข้าถู

หมายถึง ไม่ใช้เหตุผล ดื้อดันจะเอาชนะให้ได้ เอาสีข้างเข้าถู ก็ว่า

เอาน้ำลูบท้อง

หมายถึง อดทนในยามยามโดยกินน้ำแทนข้าว

เอาปูนหมายหัว

หมายถึง ผูกอาฆาตไว้ คาดโทษไว้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ประมาทหน้าว่าไม่มีทางจะเอาดีได้


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สำนวนไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ