ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร อ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร อ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ออกยักษ์ออกโขน

หมายถึง กระโดดโลดเต้นอึกทึกครึกโครมอย่างเล่นโขน, ทำท่าและออกเสียงเอะอะด้วยความโกรธ.

ออกลาย

หมายถึง เริ่มแสดงความไม่ดีให้ปรากฏหลังจากที่แสร้งทําดีมาแล้ว

อัฐยายซื้อขนมยาย

หมายถึง เอาทรัพย์จากผู้ปกครองหญิงที่จะขอแต่งงานด้วย มอบให้เป็นสินสอดทองหมั้นแก่ผู้ปกครองหญิงนั้นโดยสมรู้กัน, โดยปริยายหมายถึงการกระทําอย่างอื่นในทํานองเดียวกันนี้ เช่น เอาทรัพย์จากผู้ใดผู้หนึ่งซื้อหรือแลกสิ่งของอื่นของผู้นั้น

อ้าปากเห็นลิ้นไก่

หมายถึง คือรู้ทันกันรู้ทันสิ่งที่จะทำ

เออออห่อหมก

หมายถึง เอาใจฟัง, เห็นด้วย, พลอยเห็นไปตามด้วย (เหมือน เออออ)

เอาข้างเข้าถู

หมายถึง ไม่ใช้เหตุผล ดื้อดันจะเอาชนะให้ได้ เอาสีข้างเข้าถู ก็ว่า

เอาน้ำลูบท้อง

หมายถึง อดทนในยามยามโดยกินน้ำแทนข้าว

เอาปูนหมายหัว

หมายถึง ผูกอาฆาตไว้ คาดโทษไว้ เชื่อแน่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ ประมาทหน้าว่าไม่มีทางจะเอาดีได้

เอามือซุกหีบ

หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลําบากใส่ตัวโดยใช่ที่

เอาหน้า

หมายถึง อยากให้คนยกย่องสรรเสริญ, ทำงานเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม