ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร พ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร พ

สำนวนไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

พกนุ่น

หมายถึง ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

พกหิน

หมายถึง ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

พระยาเทครัว

หมายถึง ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง.

พระอิฐพระปูน

หมายถึง นิ่งเฉย, วางเฉย ไม่เดือดร้อน, ไม่รู้สึกยินดียินร้าย.

พระเตมีย์ใบ้

หมายถึง นิ่งเฉย วางเฉย

พริกกะเกลือ

หมายถึง กับข้าวชนิดหนึ่งเอามะพร้าวตําจนมีนํ้ามันออกมา ใส่เกลือกับนํ้าตาล มีรสหวานเค็ม, เครื่องจิ้มผลไม้เปรี้ยวเป็นต้น ทำด้วยพริก เกลือ และน้ำตาล.

พร้อมหน้าพร้อมตา

หมายถึง รวมอยู่เป็นจํานวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน (ใช้แก่คนที่มีความเกี่ยวข้องกัน) เช่น มากันพร้อมหน้า มากันพร้อมหน้าพร้อมตา.

พร้าขัดหลังเล่มเดียว

หมายถึง คนดีถ้าขยันก็ตั้งตัวได้

พลอยฟ้าพลอยฝน

หมายถึง ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย.

พลัดที่นาคาที่อยู่

หมายถึง พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม, ระหกระเหิน.

พลิกกระเป๋า

หมายถึง เสียจนหมดตัวเพราะผิดจากที่คาดหมายไว้ (ใช้แก่การพนัน).

พลิกแผ่นดิน

หมายถึง เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบหรือวิธีการปกครองแผ่นดิน. ว. อาการที่ตามหาเท่าไร ๆ ก็ไม่พบ เช่น หาจนพลิกแผ่นดิน.

พอฟัดพอเหวี่ยง

หมายถึง พอสู้กันได้

พอลืมตาอ้าปาก

หมายถึง พอมีพอกิน

พอแรง

หมายถึง เต็มแรง, มาก, เช่น ถูกด่าเสียพอแรง ว่าเสียพอแรง.

พะเนินเทินทึก

หมายถึง มากมายก่ายกอง, พะเนิน ก็ว่า.

พับฐาน

หมายถึง เลิกล้ม, ทําลายลงหมด; แพ้อย่างราบคาบ.

พิมเสนแลกเกลือ

หมายถึง ลดตัวลงไปทำสิ่งที่ต่ำกว่า ไม่คู่ควร

พูดเป็นต่อยหอย

หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก.

พูดเป็นนัย

หมายถึง พูดอ้อม ๆ โดยไม่บอกเรื่องราวตรง ๆ.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม