สำนวนไทย - หมวด บ

(หน้า 1/1)

 • บนบานศาลกล่าว

  หมายถึง
  ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ นำของมาบนหรือสัญญาว่าจะทำเพื่อให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อหนุน

  999+
  views

 • บอกศาลา

  หมายถึง
  ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.

  999+
  views

 • บอกเล่าเก้าสิบ

  หมายถึง
  บอกกล่าวให้รู้.

  999+
  views

 • บานปลาย

  หมายถึง
  ขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม, ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตออกไป; ใช้เงินเกินกว่าที่ประมาณหรือกําหนดไว้.

  999+
  views

 • บุกป่าฝ่าดง

  หมายถึง
  พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ.

  999+
  views

 • บุญมาวาสนาส่ง

  หมายถึง
  เมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.

  999+
  views

 • บุญหนักศักดิ์ใหญ่

  หมายถึง
  มีฐานันดรศักดิ์สูงและอํานาจวาสนายิ่งใหญ่ เช่น น้อยหรือนางบุญหนักศักดิ์ใหญ่. (สังข์ทอง).

  999+
  views

 • บ่างช่างยุ

  หมายถึง
  คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน.

  999+
  views

 • บ้วนน้ำลายแล้วกลืน

  หมายถึง
  พูดจากลับกลอก

  999+
  views

 • บ้านนอกคอกนา

  หมายถึง
  บ้านนอกขอกนา.

  999+
  views

 • บ้าหอบฟาง

  หมายถึง
  บ้าสมบัติ เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น, อาการที่หอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง.

  999+
  views

 • บ้าห้าร้อยจำพวก

  หมายถึง
  บ้ามากมายหลายประเภท.

  999+
  views

 • เบี้ยหัวแตก

  หมายถึง
  เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกําแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน.

  999+
  views

 • แบกหน้า

  หมายถึง
  จําใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทําไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก เช่น นี่แบกหน้ากลับมาหากู. (รามเกียรติ์ พลเสพย์).

  999+
  views