ค้นหาสำนวนไทย

ทั้งหมด
สำนวนไทย หมวดตัวอักษร บ

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร บ

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

บนบานศาลกล่าว

หมายถึง ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ นำของมาบนหรือสัญญาว่าจะทำเพื่อให้สิ่งศักสิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อหนุน

บอกศาลา

หมายถึง ประกาศไม่รับผิดชอบหรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป.

บอกเล่าเก้าสิบ

หมายถึง บอกกล่าวให้รู้.

บานปลาย

หมายถึง ขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม, ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตออกไป; ใช้เงินเกินกว่าที่ประมาณหรือกําหนดไว้.

บุกป่าฝ่าดง

หมายถึง พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ.

บุญมาวาสนาส่ง

หมายถึง เมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.

บุญหนักศักดิ์ใหญ่

หมายถึง มีฐานันดรศักดิ์สูงและอํานาจวาสนายิ่งใหญ่ เช่น น้อยหรือนางบุญหนักศักดิ์ใหญ่. (สังข์ทอง).

บ่างช่างยุ

หมายถึง คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน.

บ้วนน้ำลายแล้วกลืน

หมายถึง พูดจากลับกลอก

บ้านนอกคอกนา

หมายถึง บ้านนอกขอกนา.

บ้าหอบฟาง

หมายถึง บ้าสมบัติ เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น, อาการที่หอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง.

บ้าห้าร้อยจำพวก

หมายถึง บ้ามากมายหลายประเภท.

เบี้ยหัวแตก

หมายถึง เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกําแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน.

แบกหน้า

หมายถึง จําใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทําไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก เช่น นี่แบกหน้ากลับมาหากู. (รามเกียรติ์ พลเสพย์).


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สำนวนไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ