ผลการค้นหา สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

หรือ คุณต้องการหาคำศัพท์เหล่านี้ในทุกแอปแทน?stay stillunmovingstagnantmoveat restat a haltleavestillsilent

ค้นหาเจอ 6 คำ