ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "You put too much pressure on yourself."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You put too much pressure on yourself.

    แปลว่า คุณกดดันตัวเองมากเกินไปแล้ว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale