ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "You have to turn your back on that nonsense."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You have to turn your back on that nonsense.

    แปลว่า คุณต้องไม่สนใจเรื่องไร้สาระนั่น

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale