ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Why don't you just calm down?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Why don't you just calm down?

    แปลว่า ทำไมไม่สงบใจลงบ้าง?

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale