ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "What goes around comes around"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    What goes around comes around

    แปลว่า กงเกวียนกำเกวียน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale