ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Watch your mouth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Watch your mouth

    แปลว่า ระวังปาก ระวังคำพูด มีความหมายเดียวกับ Watch your tongue

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale