ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Watch out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Watch out

    แปลว่า ระวัง ระมัดระวัง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Watch out"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
watch your mouthระวังปาก ระวังคำพูด มีความหมายเดียวกับ watch your tongue
watch out! those monkeys will bite you.ระวังนะ ลิงพวกนั้นจะกัดเอา