ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Take into account"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Take into account

    แปลว่า คิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale