ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Take a map with you in case you get lost."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Take a map with you in case you get lost.

    แปลว่า เอาแผนที่ไปด้วยในกรณีคุณหลงทาง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale