ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Put your mind to work and do something!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Put your mind to work and do something!

    แปลว่า ตั้งใจทำงานเต็มที่และทำอะไรสักอย่างหน่อย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale