ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Put pressure on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Put pressure on

    แปลว่า กดดัน บีบบังคับ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale