ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Once in a while"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Once in a while

    แปลว่า นานๆ ครั้ง เป็นครั้งคราว ชั่วครั้งชั่วคราว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale