ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "No matter how hard you try, it'll all be in vain."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    No matter how hard you try, it'll all be in vain.

    แปลว่า ไม่ว่าแกจะพยายามหนักขนาดไหน ทั้งหมดจะเป็นความพยายามที่สูญเปล่า

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale