ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Lose one's way"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Lose one's way

    แปลว่า หลงทาง จำทางไม่ได้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale