ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Let go of"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Let go of

    แปลว่า ปล่อย ปล่อยตัว ปล่อยไป

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale