ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Keep one's word"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Keep one's word

    แปลว่า รักษาคำพูด รักษาสัจจะ ทำตามที่พูดไว้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale