ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I wash my hands of this whole situation!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I wash my hands of this whole situation!

    แปลว่า ฉันจะล้างมือจากสถานการณ์นี่ทั้งหมด

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale