ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I told you, I never break a promise."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I told you, I never break a promise.

    แปลว่า ฉันบอกกับคุณแล้วว่าฉันไม่เคยผิดสัญญา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale