ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I only have eyes for you."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I only have eyes for you.

    แปลว่า ฉันมั่นคงต่อคุณคนเดียวเท่านั้น

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale