ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Hit the books"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Hit the books

    แปลว่า อ่านหนังสืออย่างหนัก ติววิชา ติวเข้ม ตั้งใจเรียน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale