ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Hey, maybe we can cheer him up a bit."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Hey, maybe we can cheer him up a bit.

    แปลว่า เฮ้ เราอาจจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นสักนิดได้นะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale