ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Hang out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Hang out

    แปลว่า ออกไปข้างนอก ออกไปสังสรรค์

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale