ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "From now on I'm not gonna do anything I don't like."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    From now on I'm not gonna do anything I don't like.

    แปลว่า จากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่ฉันไม่ชอบอีก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale