ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Finish up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Finish up

    แปลว่า ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale