ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Figure out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Figure out

    แปลว่า คิดออก คิดให้ออก คิดได้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Figure out"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
your idea is out of order.ความคิดของคุณไม่เข้าท่าเลย
look before you leap.จะทำกิจ คิดการให้รอบคอบ
look before you leapจะทำกิจ คิดการให้รอบคอบ
i agree with your opinion to some extent.ฉันเห็นด้วยกับความคิดคุณเป็นบางข้อ
take into accountคิดคำนึง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา
as far as i am concernedตามความเห็นของฉัน ตามความคิดฉัน เท่าที่ทราบ
evil be to him who evil thinks.หากจิตคิดชั่วไซร้ ชั่วนั้นพลันสนอง
i thought we should get together and talk.ฉันคิดว่าพวกเราควรออกไปพบปะและพูดคุยกัน
i'm going to figure it out sooner or later.ฉันจะคิดมันออกไม่ช้าก็เร็วนี่แหล่ะ