ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Don't get me wrong"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Don't get me wrong

    แปลว่า อย่าเข้าใจฉันผิด

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale