ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Birds of a feather flock together."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Birds of a feather flock together.

    แปลว่า สัตว์พันธุ์เดียวกันย่อมสังสรรร่วมกัน

    Listen to voicemalefemale