ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Better the devil you know than the devil you don't know."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Better the devil you know than the devil you don't know.

    แปลว่า รู้กับไม่รู้ เลือกที่รู้ไว้ดีกว่า

    Listen to voicemalefemale