ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Be in charge of"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Be in charge of

    แปลว่า ดูแล รับผิดชอบ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale