ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "As a matter of fact, l don't like them either."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    As a matter of fact, l don't like them either.

    แปลว่า อันที่จริงแล้วฉันก็ไม่ชอบพวกเขาเหมือนกัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale