ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "All that glitters is not gold."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    All that glitters is not gold.

    แปลว่า สิ่งแวววาวทั้งหลายมิใช่ทองเสมอไป

    Listen to voicemalefemale