ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A friend in need is a friend indeed'"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A friend in need is a friend indeed'

    แปลว่า เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

    Listen to voicemalefemale