ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "A bully is always a coward."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้