ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

young river

แปลว่าแม่น้ำที่เกิดขึ้นใหม่ ร่องน้ำมักมีหน้าตัดเป็นรูปตัว V ลึกหรือตื้นขึ้นอยู่กับความแข็งของหินที่รองรับ มักมีน้ำตกเป็นตอน ๆ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • young river แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย young river คำศัพท์ภาษาอังกฤษ young river แปลว่า แม่น้ำที่เกิดขึ้นใหม่ ร่องน้ำมักมีหน้าตัดเป็นรูปตัว V ลึกหรือตื้นขึ้นอยู่กับความแข็งของหินที่รองรับ มักมีน้ำตกเป็นตอน ๆ

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "young river"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"