ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "wir terminal"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    wir terminal

    แปลว่า ปลายขั้วของสายไฟหรือสายโทรเลข, ขั้วต่อสายไฟหรือสายโทรเลข

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "wir terminal"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
cable-terminalขั้วต่อสายไฟหรือสายเคเบิล
wiringการเดินสายไฟหรือสายโทรเลข
ploeขั้วแม่เหล็ก, ขั้วต่อสายไฟของแบตเตอรี่, ขั้วโลก, ขั้วหรือปลายสุดของสายไฟ
connecting poleขั้วสำหรับต่อสายไฟ
centre terminalขั้วกลางของสายไฟ, ขั้วกลางใหญ่ของสายไฟ
wiring diagramแผนผังในการเดินสายไฟหรือสายโทรเลข
wir drawing plantเครื่องม้วนสายไฟหรือสายโทรเลข ที่ใช้ในการขึงสาย
terminal boardแผงรวมขั้วติดสายไฟ
spark plug leadขั้วต่อสายไฟจากจานจ่ายไปยังหัวเทียน