ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

unknown

แปลว่าตัวไม่ทราบค่า

EN-TH Dictionary unknown แปลว่า:

  1. (adj) ที่ไม่รู้

  2. (adj) ที่ไม่เป็นเป็นรู้จัก

  3. (n) สิ่งที่ไม่รู้จัก, สิ่งที่ไม่ร, คนที่ไม่เป็นที่รู้จัก, สัญลักษณ์แทนจำนวนที่ไม่ทราบ

  4. (n) สิ่งแปลกปลอม

 ภาพประกอบ

  • unknown แปลว่า?, คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย unknown คำศัพท์ภาษาอังกฤษ unknown แปลว่า ตัวไม่ทราบค่า

 คำศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทยที่คล้ายกัน

ultimate stress unavoidable unbar undeformed state under-reamed pile undercutting mica undersoil undrframe unsteady flow up-to date construction upper-cylinder lubrication upper suspension arm

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "unknown"

 ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ – ไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"